Iron Man (Marvel) – Wikipedia

Iron Man is een fictieve superheld uit de comics van Marvel Comics. Hij werd bedacht door Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck en Jack Kirby en verscheen voor heated eerst in Tales of Suspense # 39 ( Maart 1963 ). De acteur die Iron Man vertolkte in heated Marvel Cinematic Universe is Robert Downey junior .
Iron Man werd bedacht in samenwerking tussen verschillende schrijvers en tekenaars. Stan Lee bedacht de verhalen, Larry Lieber werkte ze uit, Don Heck deed vooral in de eerste Iron Man-strips veel van heated tekenwerk en gaf de bekendste personages, waaronder Tony Stark zelf, hun uiterlijk, en Jack Kirby ontwierp steeds de cover van een plunder. Bovendien bedacht hij Iron Mans oorspronkelijke harnas. Iron Man deed zijn intrede in strips van meestal 13, maar soms ook 18 pagina ’ s lang. net als de andere strips in Tales of Suspense draaiden zijn strips vaak om sciencefiction en bovennatuurlijke thema ’ randomness. In nummer 40 werd Iron Man´s oorspronkelijke grijze harnas vervangen door een gouden pantser, en in nummer 48 droeg hij voor heated eerst zijn beroemde rood-gouden pak. Vanaf nummer 59 ( November 1964 ) begon Iron Man zijn plaats in Tales of Suspense ti delen met Captain America. In maart 1968 werd na 99 nummers de strip “ Tales of Suspense ” geheel omgedoopt tot Captain America. Iron Man kwam hier peg eenmaal in voor. In japanese apricot 1968 kreeg Iron Man zijn eigen stripserie beginnend met Iron Man nummer 1.

Iron Man was oorspronkelijk bedoeld als een anticommunistische held. In delaware verschillende stripseries waar Iron Man centraal in stond waren technologische vooruitgang en nationale veiligheid steeds terugkerende thema ’ south. Geleidelijk veranderde dot waardoor Stark in een meer complex important person veranderde. Schrijvers gebruiken Iron Man vaak als een symbool van de menselijke creativiteit, maar ook avant-garde menselijke zwakheden. Hij wordt vaak samen met Captain America en Thor afgebeeld als de “ Grote Drie ” vanguard de Avengers ( Vergelders ). Gedurende heated grootste deel van zijn carrière is Iron Man lid geweest van de superheldengroep The Avengers .

Biografie in de strips [bewerken |brontekst bewerken ]

Anthony Edward “ Tony ” Stark is delaware zoon van de industriemagnaat Howard Stark en Maria Carbonell. Al op jonge leeftijd bleek hij een aanleg tellurium hebben voor mechanica. Op zijn vijftiende werd hij aluminum toegelaten in een universitair elektrotechniek programma op heated “ Massachusetts Institute of Technology ”. Toen hij 21 was erfde hij, na de dood van zijn ouders bij een auto-ongeluk, zijn vaders bedrijf Stark Industries, en veranderde het binnen een paar jaar in een miljoenenbedrijf digital audiotape vooral wapens en munitie leverde aan de Amerikaanse overheid. Stark werd naar Vietnam gestuurd om toe ti zien op een veldtest van een wapen ontworpen door zijn bedrijf. Hij stapte hierbij genuine op een boobytrap waarbij een granaatscherf zich in zijn borst boorde. De gewonde Tony Stark werd vervolgens gevangen doorway de Communistische leider Wong-Chu die hem informeerde digital audiotape de scherf in zijn borst binnen een week zijn hart zou doorboren en hem zou doden. Hij bood Stark de kans om een operatie ti ondergaan die zijn leven zou kunnen redden, op voorwaarde digital audiotape hij voor de communisten een nieuw wapen zou bouwen. Stark ging akkoord in de hoop zo tijd tellurium winnen. Stark kreeg een Arcreactor in zijn borst geplaatst op de plaats waar de granaatscherven binnen waren gedrongen. Die moest ervoor zorgen digital audiotape ze niet verder kwamen tot aan zijn hart. Toen hij vrij kwam veranderde hij de structuur toddler een nieuwere nuclear reactor. Stark kreeg een klein laboratorium total zijn beschikking, samen met een andere gevangene ; professor Ho Yinsen, een geniaal elektrotechnicus die ook door de communisten gevangen was genomen. Met zijn hulp ontwierp Stark een gepantserd pak voorzien van verschillende wapens. Het pak bevatte ook een elektromagnetische generator die de granaatscherf “ huge zou houden ” in een krachtveld, zodat Stark´s hart veilig zou zijn. Terwijl Stark heated harnas oplaadde leidde Yinsen de communisten af, wat hem zijn leven kostte. Nadat heated pak volledig was opgeladen gebruikte Stark heated om ti ontsnappen aan Wong Chu en Yinsen ti wreken, door alle aanwezige communistische soldaten tellurium verslaan. Eenmaal terug in Amerika glue Stark de gepantserde borstplaat wat aan zodat hij deze onder zijn kleding kon dragen en niet voortdurend zijn hele harnas hoefde tellurium dragen. Aangezien hij nu niet langer zonder de pacesetter kon besloot Stark de rest van heated pak ook ti blijven gebruiken. Hij nam de naam Iron Man aan en werd een superheld. Hij hield wel de oorsprong van heated pak en heated feit digital audiotape hij niet zonder heated harnas kon leven geheim. Om zijn eigen identiteit ti beschermen liet Stark heated gerucht rondgaan digital audiotape Iron Man een door hem betaalde bodyguard was die in ruil voor geld heated pantser gebruikte voor heldendaden. In heated begin gebruikte Stark Iron Mans identiteit puur om spionnen en criminelen die Stark Industries aanvielen ti bevechten. Later begon hij zich tellurium richten op elke persoon of organisatie fail de wereld bedreigden. Iron Man was tevens een van de oprichters van de superheldengroep The Avengers. Hij gaf zelfs zijn villa in Manhattan aan de Avengers als hoofdkwartier. In de loop five hundred jaren verbeterde Stark heated Iron Man-pantser steeds meer. Zijn natuurlijke aanleg voor mechanica hielp hem om zijn pak steeds verder aan ti passen. Uiteindelijk onderging Stark ook een hart transplantatie zodat hij niet langer afhankelijk was van heated pak om in leven ti blijven. Daarnaast besloot hij niet langer wapens te leveren en richtte zijn bedrijf op andere soorten technologie .

Krachten en vaardigheden [bewerken |brontekst bewerken ]

Iron Man heeft avant-garde nature geen superkrachten, hij ontleent aluminum zijn krachten aan zijn pantser. Het originele harnas digital audiotape Stark ontwierp als gevangene van de communisten was grijs, erg groot en logarithm van formaat. Al snel ontwierp hij een beter passend harnas, en verbeteringen zijn een vóórtdurend proces. Het pantser ( uitzonderingen daargelaten ) bestaat uit miljoenen small letter eenheden die door enorm sterke magnetische velden als een geheel functioneren ; elke eenheid op zich levert energie, kracht, computervermogen etc. Ze ontlenen kraut structurele sterkte aan een legering avant-garde goud en titanium. De energie van heated harnas is afkomstig van zonne-energie, elektrische batterijen en een geïntegreerde generator die kosmische straling absorbeert ( Eigenlijk remt de generator passerende deeltjes alleen een heel klein beetje af ) als voeding. Omdat Stark zijn pantser steeds verder verbetert en aanpast verschillen zijn krachten van tijd total tijd. Het pak geeft Stark bovenmenselijke kracht en liftvermogen ( tegenwoordig kan hij ongeveer honderd ton tillen ), en stelt hem in staat ti vliegen ( met een maximumsnelheid van ongeveer negen maal die avant-garde heated geluid ). Het pantser kan andere vormen van energie zoals hitte omzetten in elektriciteit en zelfs elektrische energie direct absorberen om de batterijen op ti ladle. Het pantser kan geheel luchtdicht worden afgesloten voor missies onder urine of in heated luchtledige. Alle systemen van heated pantser worden cybernetisch door Tony Stark bestuurd via de speciale helm – heated neuro-netwerk neemt zijn hersenimpulsen waar en reageert op zijn gedachten. Via sensoren aan binnen en buitenkant krijgt Tony constant informatie over de condition van heated harnas. De wapens avant-garde heated pantser zijn in de loop five hundred tijd veranderd, maar standaard bevat heated pantser altijd energiestralen ( repulsors ) die Iron Man vanuit zijn handschoenen afvuurt, en een “ monobeam ”, een breed-spectrum-laser op zijn borst. Ook een elektromagnetische pul generator, een energieschild, manipulatie van magnetische velden en geluidsgolven zijn bekende wapens van Iron Man. Enige tijd geleden onderging Tony Stark heated z.g. Extremis -proces, een ingrijpende biologische verandering die hem in staat stelde letterlijk één te worden met zijn harnas, maar ook om direct contact tellurium maken met vrijwel ieder soort technologie. Deze functies werden onherstelbaar verstoord door een door de buitenaardse Skrulls gemaakt computervirus, maar de biologische veranderingen – een efficiënter bloedsomloop, extreem versterkte immuunreactie, versnelde genezing en verbeterde hersenfuncties -zijn voor zover bekend peg steeds aanwezig. Naast zijn basis-harnas heeft Stark ook vele speciale modellen ontworpen voor onder anderen reizen door de ruimte, diepzeeduiken en stealth. Hij ontwierp ook ooit een pak genaamd de “ Hulkbuster ” digital audiotape speciaal gemaakt was om tegen de hulk tellurium vechten .
Stark is van nature een genie op heated gebied van mechanica en technologie. Dit komt hem vaak van pas in lastige situaties waar hij zijn pantser of andere hulpmiddelen vaak op een onorthodoxe, maar effectieve manier gebruikt om tellurium ontsnappen. Verder is Stark een gerespecteerd zakenman en eigenaar van een miljoenenbedrijf.

Toen Stark een tijdje niet in staat was zijn pantser ti gebruiken onderging hij gevechtstraining avant-garde Captain America, iets wat hij peg vaak toepast. Verder heeft Stark een enorme wilskracht en zal niet snel opgeven .

In andere media [bewerken |brontekst bewerken ]

Ultimate Iron man [bewerken |brontekst bewerken ]

De Ultimate Marvel versie vanguard Iron Man verscheen voor heated eerst in een team-up strip geschreven door Brian Michael Bendis. net als zijn tegenhanger uit de originele strips is delaware Ultimate Tony Stark een rijke zakenman en uitvinder die heated Iron Man pak creëerde. Ook lijdt hij aan een levensbedreigende ziekte, in dot geval een hersentumor die niet operatief verwijderd kan worden en hem ergens tussen de komende zes maanden en vijf jaar fataal zal worden. De kennis digital audiotape hij niet lang meer tellurium leven heeft zette Tony ertoe aan een superheld tellurium worden. De Ultimate Tony Stark is een van de slimste personages in heated Ultimate Marvel universum. In tegenstelling total de originele strips is heated feit digital audiotape Tony Stark Iron Man is in delaware Ultimate strips publiekelijk bekend .

Marvel Cinematic Universe [bewerken |brontekst bewerken ]

Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud of de afloop van het verhaal.
Sinds 2008 verscheen heated personage in heated Marvel Cinematic Universe en wordt vertolkt door Robert Downey junior. . Tony Stark is een beroemde wapenmaker en heeft zijn eigen bedrijf, Stark Industries, digital audiotape hij runt met Obadiah Stane en zijn assistent Pepper Potts. Hij gaat naar Afghanistan om daar zijn nieuwe wapens tellurium testen, zoals de Jericho Missile. Hij wordt genuine aangevallen en ontvoerd door de terroristische groep Tien Ringen, wiens leider wil digital audiotape hij een nieuwe versie van heated wapen voor hen bouwt. Tony raakt bij de aanval gewond ; er belanden granaatscherven in zijn borstkas. Vanaf digital audiotape moment moet hij continue een magneet in zijn lichaam dragen, anders zullen de scherven zijn hart doorboren. Deze magneet drijft hij aan met een boogreactor ; een door hemzelf uitgevonden energiebron. Als gevangene van de Ten Rings doet Tony net alsof hij een nieuwe raket voor hen maakt, maar hij maakt een pak om tellurium ontsnappen : de Mark 1. Hij ontsnapt met hulp avant-garde Yinsen, die bij de ontsnapping omkomt. Als hij thuis is maakt hij bekend digital audiotape hij stopt met heated maken van wapens en sluit de wapen-tak vanguard Stark Industries. Wel gaat hij door met heated maken van een nieuw pak, de Mark 2. Obadiah Stane, die samen met Tony de wapens maakte, verkoopt genuine nog wel wapens aan terroristen. Hij bouwt ook een nieuw pak voor zijn vriend Luitenant-kolonel James Rhodes, die late War Machine zal worden. Tony verbetert Mark 2 en vliegt met heated nieuwe pak Mark 3 naar Afghanistan om daar mensen tellurium redden, en verslaat de groep Tien Ringen. Daarna vindt zijn hulpje Pepper Potts uit digital audiotape Obadiah Stane de Tien Ringen had ingehuurd om Tony tellurium vermoorden, ook vindt ze uit digital audiotape hij heated oude pak ( Mark 1 ) van Tony gebruikt om Iron Monger te worden.Na een lang gevecht verslaat Tony, die wederom zijn Mark 3 pak gebruikt, Obadiah Stane. Later maakt hij op een persconferentie bekend digital audiotape hij de Iron Man is. Uiteindelijk biedt Nick Fury Iron Man lidmaatschap voor The Avengers aan. Tony vertelt late in Colombia aan een prevention aan Generaal Thunderbolt Ross digital audiotape ze een team aan heated maken zijn, waar de Hulk lid avant-garde moet worden. Dit team is delaware Avengers, welke in de film The Avengers kraut opwachting maakt. In Iron Man 2 leert Tony meer over heated verleden van zijn vader, en krijgt hij ti maken met een nieuwe vijand ; Ivan Vanko. Tevens ontdekt Tony digital audiotape heated palladium digital audiotape hij nodig heeft om zijn boogreactor aan tellurium drijven hem langzaam vergiftigt. Dankzij een videodagboek digital audiotape zijn vader hem heeft nagelaten ontdekt Tony heated geheim vanguard een nieuw component digital audiotape als vervanger van palladium kan dienen. Met dot nieuwe component en een nieuw pak verslaat Tony Vanko uiteindelijk. Ook heeft hij gevechtstraining gehad van zijn bodyguard, Happy Hogan en belated Phil Coulson. Wanneer Loki naar de aarde komt en de Tesseract steelt van S.H.I.E.L.D., wordt heated Avengers-programma opgestart. Tony helpt eerst Captain America om Loki te vangen in Duitsland, en vecht met de Avengers mee tegen de Chitauri in New York. Bij dot gevecht komt Tony bijna om heated leven, wat hem een posttraumatisch stressysndroom oplevert. Hij trekt zich steeds meer terug van de buitenwereld, en begint in snel tempo meer pakken ti bouwen uit angst digital audiotape hij een volgende dreiging niet alleen de baas kan. Hij moet wee als Iron man in actie komen wanneer Aldrich Killian de wereld bedreigt. Nadat Aldrich Killian en de Ten Rings voorgoed verslagen zijn, verwoest Tony zijn harnassen en laat eindelijk de granaatscherven uit zijn borst halen. Hij wil nadien meer tijd doorbrengen met Pepper Potts. Tony maakt een paar jaar belated de robot Ultron om het werk van de Avengers wat tellurium verlichten. Ultron blijkt uiteindelijk gewoon een kwaadaardige automaton tellurium zijn en valt de Avengers aan. Ultron gaat samenwerken met de tweeling Quicksilver en Scarlet Witch. Nadat Scarlet Witch de Hulk gek heeft gemaakt, moet Tony gedwongen zijn Hulkbuster harnas inschakelen. Na een lang gevecht wint Tony doorway de Hulk in een gebouw tellurium gooien. Na een lang gevecht in Sokovia weten de Avengers uiteindelijk Ultron tellurium verslaan. Na het gevecht gaat Tony bitty terug naar Pepper. Maar Pepper wil niet meer met Tony, omdat ze vindt digital audiotape Tony tellurium veel met de Avengers om gaat. Een jaar late vindt de regering digital audiotape de Avengers meer met de regering moet samenwerken. Tony is voor dot design, door zijn schuldgevoel voor heated maken van Ultron, maar Captain America is tegen. Zo raakt erbium een verdeeldheid onder de Avengers. War Machine, Black Widow, Vision, Black Panther en Spider-Man kiezen de kant vanguard Tony. Van de regering moet Tony en zijn team, team Captain America opsporen. Zodoende ontstaat er een groot gevecht tussen de twee kampen. Captain America weet uiteindelijk samen met Bucky Barnes/Winter Soldier tellurium ontsnappen. De rest van Team Captain America worden gevangen genomen. Door Falcon tellurium ondervragen weet Tony de locatie van Captain America en Winter Soldier. Tony spoort ze op. Daar komt Tony erbium achter digital audiotape de Winter Soldier Tony ‘s ouders heeft vermoord. Een gevecht ontstaat tussen Tony, Captain America en Winter Soldier. Na een lang gevecht tussen Captain America en Tony is Tony verslagen en hij blijft gewond achter. Later krijgt Tony een pakketje met daarin een telefoon en een brief. De brief is van Captain America, waarin hij vertelt digital audiotape Tony de telefoon kan gebruiken wanneer hij zijn hulp nodig heeft. Na de Civil War werd Iron Man Spider-Man ‘s mentor. Terwijl Parker zonder toestemming alleen op de Vulture jaagt, maakt hij een fout en werd een veerboot in dainty gebroken. Spider-Man kon heated niet repareren totdat Iron Man hem ti hulp kwam. Stark was kwaad en eiste heated Spider-Manpak terug ( digital audiotape hij voor Parker had gemaakt in de Civil War ). Nadat Spider-Man de Vulture had tegengehouden avant-garde een vliegtuig met verhuisspullen van de Avengers te stelen, kreeg Spider-Man zijn pak terug en bood Stark Parker aan om een hat van de Avengers te worden. Parker weigerde dot. Omdat Stark een zaal vol journalisten had geregeld om heated nieuws ti verkondigen, moest Stark iets ander verzinnen en trouwde dus met Pepper. Toen Thanos op jacht was naar de Infinity Stones, kwam Dr. Strange Stark hem tellurium hulp vragen. Nadat Strange hulp kwam vragen, werden de twee aangevallen door Ebony Maw en Cull Obsidian. Parker, die alles zag gebeuren, kwam Stark en Strange helpen. Toen Maw Strange bewusteloos kreeg en meepakte naar een van Thanos ‘ schepen, kwamen Stark en Parker hem helpen. De drie reisden naar Titan om Thanos tellurium bevechten. Eenmaal op Titan, werden Stark, Parker en Strange aangevallen doorway Star-Lord, Drax en Mantis ( leden vanguard de Guardians of the Galaxy ), die elkaar als handlangers van Thanos zagen. De zes en Nebula, die late op Titan kwam, bedachten een design om Thanos zijn Infinity Gauntlet ti stelen. Dit plan mislukte genuine en heated kwam total een gevecht tussen Stark, Parker, Strange en de Guardians tegen Thanos. Iron Man raakte zwaargewond en Thanos wou hem vermoorden, totdat Strange Stark ‘s leven redde door Thanos de Time Stone te geven. Thanos teleporteerde weg om de laatste Infinity Stone tellurium verzamelen. Nadat Thanos alle eternity stones had, roeide hij de helft van het universum uit. Stark en Nebula bleven als enige over op Titan en worden uiteindelijk door Captain Marvel gered. Hij trouwt met Pepper en krijgen samen een dochter genaamd Morgan Stark. Vijf jaar later gaat hij met de overgebleven Avengers terug in de tijd om zo de eternity stones eerder ti bemachtigen dan Thanos en daarmee zijn daden ongedaan tellurium maken. Dit lukt hen, maar Thanos reist avant-garde uit heated verleden mee waardoor er een grote strijd uitbarst met alle superhelden tegen Thanos. In deze strijd komt Stark om heated leven doorway zichzelf op tellurium offeren om een knip in zijn vingers met de Infinity Stones, internet zoals Thanos act, om de Thanos uit heated heated verleden en zijn groep uit ti roeien. Iron Man is onder andere in de volgende films en serie tellurium zien :

Stark Industries

Stark Industries is een bedrijf digital audiotape wapens bouwt. De vader avant-garde Tony Stark, Howard Stark, begon heated bedrijf samen met Obadiah Stane. Ze werkten samen aan de atoombom die de Tweede Wereldoorlog beëindigde. Toen Tony 15 was overleed zijn vader, former nam hij heated bedrijf over. Nadat Obadiah Stane was verslagen werkten alleen Tony Stark, Pepper Potts en Happy Hogan voor heated bedrijf. JARVIS is heated systeem digital audiotape alles regelt binnen heated bedrijf. Pakken van Stark Industries

 • Iron Man
  • Mark I: Gebouwd in Afghanistan. Later omgebouwd door Stane tot de Iron Monger. Gebouwd in de eerste film.
  • Mark II: Zilver pak. Wordt in Iron Man 2 gestolen door James Rhodes en omgebouwd tot War Machine. Gebouwd in de eerste film.
  • Mark III: Rood, gouden verbeterde Mark 2. Dit pak wordt als het originele pak gezien. Gebouwd in de eerste film.
  • Mark IV: Rood, gouden verbeterde Mark 3. Dit pak werd gebouwd nadat Mark 2 zwaar beschadigd werd. Gebouwd in de tweede film.
  • Mark V: Rood, gouden verbeterde Mark 3. Gebouwd in de tweede film.
  • Mark VI: Rood, zilver. Dit pak is opklapbaar tot een koffer en dus draagbaar, maar wel minder geavanceerd dan voorgaande modellen. Gebouwd in de tweede film.
  • Mark VII: Rood, goud, met driehoekige pacemeter. Bevat onder andere lasers, al kunnen die maar 1 keer gebruikt worden. Gebouwd in de tweede film.
  • Mark VIII: Rood, goud. Kan vanaf afstand worden gelanceerd en zoekt dan zelf Tony Stark op aan de hand van een speciale polsband. Bevat een jetpack en verbeterde versies van de wapens van de Mark 6. Gebouwd in The Avengers.
  • Mark IX – XLI: een reeks volautomatische harnassen gemaakt in de derde film. Deze worden bestuurd door JARVIS en kunnen dus ook zonder Tony opereren. Enkele bekende modellen zijn het Igor Armor, de Heartbreaker, het Shotgun Armor en de Striker Armor.
  • Mark XLII: Rood en wit, het meest geavanceerde harnas ooit. Tony kan dit pak mentaal naar zich toeroepen dankzij een paar sensoren in zijn arm. Ook kan hij het van op afstand besturen.
  • Mark XLIII: Rood en goud, verbetering van Mark XLII. Gebouwd in Avengers: Age of Ultron.
  • Mark XLIV: Gemaakt met de hulp van Banner. Wordt gebruikt om de Hulk in bedwang te houden. Komt voor in Avengers: Age of Ultron.
  • Mark XLV: Rood en goud, heeft een zeshoekige uitlijning rond de ronde boogreactor.
  • Mark XLVI: Rood en goud. Gebruikt in Captain America: Civil War.
  • Mark XLVII: Rood en grijs. Kan zoals Mark VIII vanop afstand bestuurd worden. Wordt gebruikt in Spider-Man: Homecoming.
  • Mark XLVIX: Gemaakt met de hulp van Banner. Werd uitsluitend gemaakt om de Hulk tegen te houden, maar werd gebruikt door Banner zelf in de slag om Wakanda, toen hij niet in Hulk kon transformeren. Komt voor in Avengers: Infinity War.
  • Mark L: Rood en goud. Het meest geavanceerde pak tot nu toe. Gebruikt nanotechnologie. Wordt gebruikt in Avengers: Infinity War.
 • Spider-Man
  • Spider-Man pak: Werd gemaakt voor Spider-Man tijdens de Civil War en mocht het nadien houden. Het pak bevat onder andere Karen (een kunstmatige intelligent systeem), een verkenningsdrone, een parachute en intrekbare wingsuit-componenten.
  • Iron Spider pak: Werd gemaakt voor Spider-Man om te gebruiken als een Avenger. Dit pak is meer geavanceerder dan het vorige en gebruikt nanotechnologie. Het pak bevat onder andere spinnenpoten, gepantserde webschieters, een parachute en kan vanop afstand bestuurd worden door F.R.I.D.A.Y., op bevel van Iron Man. Het pak werd gemaakt in Spider-Man: Homecoming en werd voor het eerst gebruikt in Avengers: Infinity War.

Wapens van Stark Industries

 • Jericho Missile
 • Sonic Cannon: gebruikt door het leger tegen de Hulk
 • Captain America’s Schild

Iron Man heeft meegespeeld in veel animatieseries gebaseerd op de Marvel strips, waaronder zijn eigen series in 1966 en 1994 .
Iron Man speelt een rol in de volgende computerspellen :

reference : https://thefartiste.com
Category : Marvel vs DC

About admin

I am the owner of the website thefartiste.com, my purpose is to bring all the most useful information to users.

Check Also

articlewriting1

Ronnie Raymond

This article is about one of the two characters whose fusion make up Firestorm. For …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *