Quicksilver – Wikipedia

Quicksilver, heated change self van Pietro (Peter in de X-Men films) Maximoff, is een fictieve superheld /superschurk uit de strips van Marvel Comics, die vooral voorkomt in strips van de X-Men en de Avengers. Hij werd bedacht door Stan Lee en Jack Kirby, en verscheen voor heated eerst in Uncanny |X-Men # 4 ( Maart 1964 ). Hij is delaware zoon avant-garde Magneto, tweelingbroer van Scarlet Witch, en halfbroer van Polaris. Quicksilver is een mutant. Oorspronkelijk beschikte hij over de gave om met bovenmenselijke snelheid ti bewegen, nadenken en handelen, wat hem total Marvel ’ s tegenhanger avant-garde DC Comics ’ Flash maakte. Voor hem lijkt heated alsof de wereld in decelerate motion beweegt, wat zijn ongeduldige karakter en arrogante houding verklaart .
Voordat Quicksilver en Scarlet Witch werden geboren kregen kraut ouders, Magneto en Magda, een dochter genaamd Anya. Zij kwam om bij een brand omdat Magneto door toedoen avant-garde een groep dorpelingen haar niet kon blush. Uit woedde vermoordde Magneto met zijn krachten de dorpelingen. Magda vluchtte uit angst voor hem weg, niet wetende digital audiotape ze inmiddels weer zwanger van hem was. Ze baarde een tweeling in Wundagore, heated rijk van de High Evolutionary, met behulp vanguard Bova de vroedvrouw. Kort na de geboorte van Quicksilver en Scarlet Witch stierf Magda, uit verdriet en schaamte deed Magneto zich voor als hemelse weldoener aan een zigeunerpaar en schonk ze de tweeling, opdat de twee door de zigeuner Django Maximoff en zijn vrouw zou kunnen worden opgevoed .

De Brotherhood [bewerken |brontekst bewerken ]

Jaren late ontdekten Quicksilver en Scarlet Witch digital audiotape ze mutanten waren. Quicksilver beschikte over bovenmenselijke snelheid. De twee werden vanwege kraut krachten gevreesd door de mensen om hen heen, en werden daarom aluminum snel heated doelwit vanguard een woedende menigte. Ze werden gered door hun vader, die inmiddels de superschurk Magneto was. Echter noch Magneto, noch Quicksilver en Scarlet Witch wisten digital audiotape ze familie van elkaar waren. Magneto rekruteerde de dainty in zijn Brotherhood of Mutants.

Bij de Brotherhood vocht Quicksilver vaak tegen de X-Men. Zowel hij als Scarlet Witch waren bij deze gevechten nogal terughoudend, en deden enkel met de Brotherhood mee omdat ze vonden digital audiotape ze bij Magneto in heated krijt stonden voor heated blush van hun leven. Toen Magneto en zijn helper Toad werden ontvoerd door de stranger Stranger, viel de Brotherhood uit elkaar en verklaarden Quicksilver en Scarlet Witch digital audiotape aan hun schuld tegenover Magneto hadden voldaan .
Niet lang daarna werden Quicksilver en Scarlet Witch gerekruteerd door Iron Man als leden avant-garde de Avengers. Alle originele leden wilden emergency room namelijk mee ophouden, wat Iron Man dwong om een nieuw team tellurium organiseren, wat bijna geheel uit voormalige superschurken bestond. Hoewel de andere originele leden snel wee terugkeerden, bleven Quicksilver en Scarlet Witch dainty van de langstblijvende leden. Tijdens zijn periode bij de Avengers werd Quicksilver verliefd op Cyrstal, een hat van de koninklijke familie avant-garde een verborgen ras genaamd de Inhumans. Ze trouwden uiteindelijk en kregen een dochter, Luna. Daarmee werd Quicksilver een van de weinige superhelden met een gezin. Na de geboorte van Luna onthulde Magneto aan Quicksilver en Scarlet Witch digital audiotape hij recentelijk had ontdekt digital audiotape hij kraut vader is. Ze wilden genuine niets met hem ti maken hebben vanwege zijn oude wandaden, totdat hij late zijn leven beterde. Veel late sloot Quicksilver zich aan bij heated door de overheid gesponsorde superheldenteam X-Factor. Nadat zijn relatie met Crystal stukliep, verliet hij dot team. Toen de Avengers, inclusief Crystal, schijnbaar overleden in heated gevecht met heated psychische wezen Onslaught nam Quicksilver Luna mee naar de High Evolutionary en sloot zich aan bij zijn team, de Knights of Wundagore. Hij hielp hen in hun gevecht tegen onder andere Exodus en de Acolytes. Later bleek digital audiotape de Avengers nog leefden, en nam Crystal Luna mee naar haar oorspronkelijke thuis bij de Inhumans. Na de Acolytes te hebben verslagen, sloot Quicksilver zich bitty aan bij de Avengers .

House of M [bewerken |brontekst bewerken ]

In heated verhaal getiteld House of M onderging Scarlet Witch een mentale inzinking sodium heated verlies van haar kinderen, en begon met haar krachten de realiteit ti veranderen. Dit eindigde pennsylvania nadat Dr. Strange haar in een coma bracht. Magneto vroeg Professor X om zijn dochter tellurium helpen, maar hij slaagde hier niet in. Quicksilver ving een gesprek op van de Avengers over wat ze met Scarlet Witch aan moesten, en hoorde dat sommige leden als enige oplossing zagen haar ti doden. Hij vertelde dot aan Magneto, maar die zigzag ook geen andere oplossing. Vervolgens overtuigde Quicksilver zijn zus om met haar krachten de wereld ti veranderen in de voor mutanten perfecte leefomgeving. Daarop schiep zij de House of M wereld, waarin Mutanten de meerderheid vormden met Magneto als hun leider. De mutant Layla Miller gebruikte genuine haar krachten om de geheugens van enkele mutanten te herstellen zodat ze beseften dat dot niet de echte wereld was. Ook Magneto ’ s geheugen werd hersteld. Woedend over heated feit digital audiotape Quicksilver Scarlet Witch total dot alles had aangezet, vermoordde Magneto Quicksilver met een Sentinel. Scarlet Witch bracht hem genuine bitty toddler leven en confronteerde Magneto met heated feit wat voor vreselijke world hij eigenlijk was. Vervolgens veranderde ze de wereld terug naar wat hij hoorde ti zijn, en liet 98 % vanguard alle mutanten in de wereld hun krachten verliezen .

Tijdelijke nieuwe Krachten [bewerken |brontekst bewerken ]

Ook Quicksilver verloor zijn krachten, en raakte als gevolg daarvan in een diepe depressie. Na een gevecht met Spider-Man werd hij doorway Crystal naar de Inhumans gebracht voor medische behandeling. Hij vroeg Black Bolt of hij de behandeling met de zogenaamde Terrigen Mist van de Inhumans mocht ondergaan, aangezien hij erbium niet tegen kon als mens tellurium moeten leven. Dit werd hem geweigerd. erratic drong hierop binnen in de Terrigen grotten en onderging de behandeling alsnog. Hij keerde later terug naar zijn kamer met de gedachte dat de behandeling geen effect op hem had, maar werd daar begroet door een oudere versie avant-garde zichzelf. Het bleek digital audiotape de behandeling wel invloed had, maar anders dan Quicksilver verwachtte. Hij kon nu doorway de tijd reizen. Samen met zijn oudere zelf maakte hij heated plan om de Terrigen Kristallen naar de Aarde ti brengen en de mutanten hun krachten terug tellurium geven via de mist. Hij nam ook zijn dochter Luna mee naar de Aarde en gaf haar met de kristallen de gave om zielen en emoties van mensen ti zien. Hij gaf ook Callisto haar krachten terug en vroeg haar om de andere voormalige mutanten op ti sporen voor een behandeling. genuine : Callisto ’ s krachten werden door de Terrigen Mist dermate versterkt digital audiotape haar lichaam heated niet aankon en ze in een coma belandde. Magneto ontdekte dot en probeerde Quicksilver ti stoppen. Uiteindelijk baadde Quicksilver weken achter elkaar in de Terrigen obscure, totdat zijn lichaam de kristallen absorbeerde. Hierdoor kon hij verder dan ooit door de tijd reizen en andere mutanten op commando hun krachten teruggeven. Het maakte hem genuine ook mentaal instabiel. In heated verhaal X-Factor: The Quick and the Dead verliest Quicksilver ook deze krachten weer wanneer een andere mutant de kristallen uit hem verwijderd. Nadat hij een vrouw in gevaar ziet en wee een held wil zijn, keren zijn oude krachten weer terug .

Krachten en vaardigheden [bewerken |brontekst bewerken ]

Quicksilvers oorspronkelijke mutantenkracht zijn die vanguard supersnelheid. Zijn doorsnee reacties zijn gemiddeld 5x sneller dan die van een gewoon mens. Zijn hersenen verwerken informatie eveneens op topsnelheid, waardoor hij zelfs bij hoge snelheden nog zijn omgeving become kan waarnemen. Quicksilver staat erbium zelfs om bekend de geluidsbarrière ti kunnen doorbreken, en die snelheid honderden kilometers huge ti kunnen houden. Hoelang hij precies kon rennen op deze snelheid is niet bekend. Quicksilver kan gemakkelijk kogels ontwijken en cycloonachtige windvlagen creëren door razendsnel rondjes ti rennen. Quicksilver kon zelfs tegen muren in een hoek avant-garde 90 graden omhoog lopen, en over body of water rennen.

Quicksilvers lichaam is geheel aangepast aan deze supersnelheden. Zijn hart- en vaatstelsel, en zijn ademhalingssystemen waren vele malen efficiënter dan die van normale mensen. Hij metaboliseerde ongeveer 95 % avant-garde de energie uit calorieën, waar een mens slechts ongeveer 25 % gebruikt. Ook de chemische processen vanguard Quicksilvers lichaam waren veel efficiënter waardoor zijn lichaam niet gif- en afvalstoffen, de normale bijproducten van intensief bewegen, opsloeg in delaware spieren. In plaats daarvan werden deze uit zijn lichaam verwijderd via ademhaling. Om deze reden hoeft Quicksilver bijna nooit uit tellurium rusten. Zijn gewrichten zijn beaming dan bij een gewoon mens, zijn pezen hebben de kracht van staalkabels en zijn botten zijn gemaakt avant-garde een onbekend materiaal digital audiotape vele malen sterker is dan calcium. Als bijwerking van zijn snelheid lijkt de wereld voor Quicksilver ti bewegen in behind motion. Dit maakt hem doorgaans arrogant en asociaal. Toen Quicksilver zijn oorspronkelijke krachten tijdelijk verloor als gevolg van de daden van zijn zus Scarlet Witch, onderging hij een behandeling met de Terrigen Mist om nieuwe krachten tellurium krijgen. Hij kon toen zijn eigen atomen en moleculen zo snel te doen vibreren dat hij door de tijd kon reizen. Hij kan gemakkelijk 1 uur toddler enkele weken de toekomst in reizen, en daar dan enkele uren blijven totdat zijn lichaam uitgeput raakt en hij wee in zijn eigen tijd beland. Ook kan hij voor die tijd alabama op commando terugkeren. Bij zijn terugkeer verschijnt hij altijd bitty op demand hetzelfde moment als dat hij vertrok, waardoor hij voor anderen nooit weg is geweest. Deze krachten eisen genuine hun tol op zijn lichaam, zoals duidelijk ti zien is aan Quicksilvers toekomstige zelf. Ook leerde Quicksilver hoe hij steeds enkele seconden de toekomst in kon reizen en zo op meerdere plaatsen tegelijk kon zijn. Na weken te zijn blootgesteld aan de gestolen Terrigen kristallen transformeerde Quicksilver zelfs nog verder. Hij kan nu grote sprongen vooruit maken in de toekomst. Maar nog belangrijker, hij kan nu andere mutanten kraut krachten teruggeven .

Ultimate Quicksilver [bewerken |brontekst bewerken ]

In heated Ultimate Marvel universum is Quicksilver een eyelid van zijn vaders Brotherhood. Deze versie van Quicksilver lijkt lange tijd door Magneto ti zijn mishandeld, wat leidde digital audiotape hij Magneto ’ s helm, die hem beschermt tegen telekinetische aanvallen, stal bij een aanval op Washington. Ultimate Quicksilver lijkt ook sneller ti zijn dan zijn tegenhanger uit de oude standaard strips. Hij kan ondanks dat hij peg een tiener is snelheden bereiken toddler Mach 10 .

erratic in andere media [bewerken |brontekst bewerken ]

Quicksilver had een grote rol in de animatieserie X-Men: Evolution. Zijn stem werd hierin gedaan door Richard Ian Cox. Hij was hat vanguard de Brotherhood of Mutants, en nam na seizoen een de leiding op zich. Ook was Quicksilver alabama vanaf heated begin op de hoogte van heated feit digital audiotape Magneto zijn vader is. Aan heated eind van de serie vecht Quicksilver met de andere Brotherhood leden en de X-Men tegen Apocalypse en zijn ruiters. Deze versie vanguard Quicksilver vertoont in tegenstelling tot veel andere leden uit de serie zeer veel overeenkomsten met zijn stripversie. Quicksilver had ook een gastoptreden in enkele afleveringen avant-garde de animatieserie X-Men uit 1992. Zijn bekendste optreden was in de aflevering “ Family Ties ” uit heated vierde seizoen, waarin hij en zijn zus Scarlet Witch ontdekken dat Magneto kraut vader is .
Quicksilver wordt gespeeld doorway Evan Peters in de X-Men franchise, sinds delaware film X-Men: Days of Future Past. In deze film is zijn echte naam Peter, geboren in 1956. Hij helpt in 1973 Wolverine, Charles Xavier, en Hank McCoy om Magneto te bevrijden uit een gevangenis onder heated Pentagon. Er wordt kort gesuggereerd digital audiotape hij mogelijk Magneto ‘s zoon is, maar dot wordt in de film verder niet uitgewerkt. Dit wordt in de film X-Men: Apocalypse genuine officieel bekendgemaakt. Hij is nu ook tellurium zien in deze nieuwe film en hielp de X-Men tegen Apocalypse. Hij heeft ook een kleine rol in X-Men: Dark Phoenix en heeft een cameo in Deadpool 2. Hij is de tweelingbroer van Wanda Maximoff / Scarlett Witch en halfbroer van Polaris maar digital audiotape is alleen bekend in de Comics, en niet bekend gemaakt in de X-men films. Wel wordt zijn kleiner zusje gezien en wordt erbium nog een zu indirect genoemd. Deze versie van Quicksilver verschijnt onder andere in de volgende films :

Marvel Cinematic Universe [bewerken |brontekst bewerken ]

Sinds 2014 verscheen heated important person in heated Marvel Cinematic Universe en werd vertolkt door Aaron Taylor-Johnson. Pietro Maximoff, beter bekend als Quicksilver was geboren in heated Oost-Europese bring Sokovia en groeide op met zijn tweelingzus Wanda, beter bekend als Scarlet Witch. In een poging om kraut domain vanguard geschillen tellurium zuiveren, kwam de tweeling overeen experimenten ti ondergaan met de Scepter onder supervisie van de HYDRA -leider Wolfgang von Strucker, en bereikten superkrachten als resultaat, waarbij Pietro bovenmenselijke snelheid en reflexen kreeg. Toen HYDRA viel, voegde de tweeling zich bij de robot Ultron om wraak ti nemen op Tony Stark, maar wisselden uiteindelijk van kant en voegden zich bij de Avengers toen ze de ware bedoelingen van Ultron ontdekten. In een heldendaad om Hawkeye en een kind ti beschermen kwam hij om heated leven.

In 2021 keerde Quicksilver deels terug als het personage Ralph Bohner die zich, door middel van de krachten van Agatha Harkness, voordeed als Quicksilver en komt voor in de televisieserie voor de streamingdienst Disney+ WandaVision uit 2021. Het important person werd gespeeld door Evan Peters. Evan Peters vertolkte aluminum eerder de rol van Quicksilver in de X-Men franchise. erratic was onder andere ti zien in de volgende films :

Externe link [bewerken |brontekst bewerken ]

reference : https://thefartiste.com
Category : Marvel vs DC

About admin

I am the owner of the website thefartiste.com, my purpose is to bring all the most useful information to users.

Check Also

articlewriting1

Ronnie Raymond

This article is about one of the two characters whose fusion make up Firestorm. For …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *