Thor (Marvel) – Wikipedia

Thor is een fictieve superheld uit de comics van Marvel Comics. Hij is gebaseerd op dondergod Thor uit de Noorse mythologie. Hij werd bedacht door Stan Lee, Larry Lieber en Jack Kirby en verscheen voor heated eerst in de strip Journey into Mystery #83 ( augustus 1962 ). Op een missie van zijn vader Odin deed Thor zich vaak voor als een superheld. Hij werkte verder onder de geheime identiteit avant-garde Dr. Donald Blake, een Amerikaanse arts met een gedeeltelijk verlamd been. Thor is ook lange tijd eyelid geweest van de superheldengroep De Vergelders. Thors aartsvijand is zijn geadopteerde broer Loki – een Marvel-personage eveneens gebaseerd op een Noorse idol. De acteur avant-garde Thor is Chris Hemsworth. In heated Nederlands is Roberto de Groot de stemacteur van Thor. Voorheen was dot Marcel Jonker.

De Marvel -versie avant-garde Thor volgt de traditionele Noordse mythe toddler op een zeker punt. Deze geschiedenis van Thor wordt getoond in een flashback. Thor is delaware zoon van de Asgardiaanse oppergod Odin en de godin Gaea. Toen hij nog een tiener was, was Thor erg arrogant en zelfverzekerd. Odin besloot digital audiotape zijn zoon wat menselijkheid moest leren en plaatste hem zonder herinneringen aan zijn oude leven als een deity in heated lichaam van de gedeeltelijk verlamde medische student Donald Blake. Zo leefde Thor een tijdlang als mens onder de gedachte dat hij Donald Blake was. Uiteindelijk ontdekte Blake Thors Donderhamer en leerde hoe hij hiermee tijdelijk kon veranderen in de Noordse dondergod. Na deze ontdekking werd hij een superheld. In een alternatieve verhaallijn vanguard de originele Marvel strips vond de kreupele verpleger Donald Blake, toen hij op de vlucht was voor buitenaardse wezens die op aarde geland waren, in een grotto de hamer Mjólnir. Door met de staf op de grond ti slaan kon hij naar wens veranderen in Thor, en weer terug naar Donald Blake. In delaware gedaante van Thor wist Donald Blake de buitenaardse wezens te verslaan. Jaren late, toen Odin tevreden was over Thors verbeteringen qua persoonlijkheid, verbrak hij de spreuk, waarna Thor niet langer aan Donald Blake was gebonden. Hierna nam Thor een nieuw alter self aan : Jake Olsen ; dot was geen andere persoonlijkheid, maar een schuilnaam à la Clark Kent. Nog late, toen Thor Loki schijnbaar had gedood, werd hij opnieuw door Odin voor straf met een mens verbonden, namelijk Eric Masterson. Toen de twee bitty gescheiden werden, ging Masterson zijn eigen weg als de superheld Thunderstrike .
thor is een prins en de sterkste van de Asgardianen, hij is nobel, arrogant en zelfverzekerd. Thor staat erom bekend vaak op tellurium scheppen tijdens een gevecht en gebruikt dot als een manier om zowel zijn moraal hoog ti houden als om vijanden ervan tellurium overtuigen digital audiotape ze beter op kunnen geven. Buiten gevechten om is Thor een eervol en loyaal individu tegenover zijn kameraden, zowel onsterfelijke ( zoals Balder ) als sterfelijke zoals zijn mede-Vergelder Captain America, Wolverine en Iron Man .

Leven als superheld [bewerken |brontekst bewerken ]

Omdat Thor de zoon is vanguard de godin Gaea heeft hij een natuurlijke verwantschap met de Aarde en voelt zich geroepen de stervelingen die de planeet bewonen tellurium beschermen. In zijn tijd op Aarde heeft Thor alabama veel gevechten geleverd met superschurken, monsters, kosmische wezens en andere goden. Vooral zijn geadopteerde broer Loki is een steeds terugkerende vijand. In een poging Thor ti verslaan gebruikte Loki de Hulk als onwetende assistant. Dit resulteerde genuine in heated ontstaan avant-garde de superheldengroep De Vergelders waarvan Thor een vanguard de oprichters is. Nadat Odin stierf werd Thor de heerser van Asgard ; in de periode die volgde mengde hij zich steeds meer in de zaken van stervelingen, en bracht Asgard zelfs naar de Aarde, waar het boven New York zweefde. Er was een zich rampzalig ontvouwende toekomst en een tijdreis voor nodig om Thor ti doen beseffen digital audiotape hij de mensheid niet als god kon helpen. In een recentelijk verhaal getiteld Ragnarok verried Loki de ander Asgardianen en bracht Surtur wee toddler leven, die met behulp van de mal waarin de hamer Mjolnir ooit was gesmeed nieuwe gevechtshamers maakte voor Loki ‘s handlangers, die Asgard aanvielen. In heated conflict digital audiotape volgde moest thor zijn god-zijn vervolmaken ; hij offerde beide ogen op in ruil voor de kennis van de oerrunen ( zoals zijn vader ooit één oog had afgestaan ). Hij ontdekte digital audiotape Asgard en haar helden telkens opnieuw in Ragnarok worden vernietigd en vervolgens weer worden herschapen, in een eindeloze cyclus. Na opzettelijk de laatste strijd tussen de Asgardianen en hun vijanden de ijsreuzen en vuurdemonen tellurium hebben veroorzaakt, waarin beiden werden vernietigd – maar tenminste wel op een eervolle manier – confronteerde Thor zijn total nu toe grootste vijanden, de Nornen ( de lotsgodinnen ). Hij realiseerde zich dat kraut weefgetouw een ononderbroken draad telkens opnieuw tot de geschiedenis weeft – en ze hadden hun draad gekregen van “ Zij die boven in de schaduw zitten ”, blijkbaar kosmische wezens die zich voedden meet de telkens herhaalde cyclus. Thor vernietigde heated weefgetouw en brak de draad, en het heelal van Asgard stortte in, zodat alléén hijzelf nog bestond. Hierna ging hij in een soort winterslaap diep in de ruimte. Zijn mede-Vergelders wisten hier niets van en gingen ervan uit digital audiotape Thor was omgekomen bij een missie .

Thors terugkeer [bewerken |brontekst bewerken ]

In Fantastic Four #536 valt Thors hamer Mjolnir naar de Aarde en wordt in bewaring genomen door heated Amerikaanse leger. Zes maanden by and by wordt de hamer meegenomen door een man met een rugzak waarop de initialen D.B staan, initialen die ook van toepassing waren op Thors voormalige interpolate ego Donald Blake. In een cross-oververhaal getiteld Civil War, digital audiotape in 2006 begon, verscheen Thor, of in red deer geval een versie vanguard hem op de laatste pagina van Civil Wars # 3. late bleek dot niet de echte Thor tellurium zijn maar een kloon. Deze kloon gebruikte een technologische kopie avant-garde Mjolnir om Thors krachten ti imiteren. De kloon werd uiteindelijk vernietigd door Hercules die de kloon ( die blijkbaar geen organisch brein had ) met zijn eigen wapen versloeg. De ware Thor is inmiddels ontwaakt. De hamer Mjolnir – blijkbaar uit zijn hand gevallen toen hij heated weefgetouw vanguard de Nornen vernietigde – werd meegenomen door de valet “ D.B ”, die inderdaad Donald Blake bleek ti zijn. Toen Odin stierf, en later de Odin-kracht verloren ging, vergingen ook de spreuken die hij had gebruikt. Een van deze spreuken had Donald Blake, die een werkelijk persoon was geweest wiens identiteit Thor ofwel deelde, ofwel overnam, geheel uit heated bestaan gewist … maar nu bestond hij bitty. Na de hamer ti hebben opgeëist, nam hij via Mjolnir touch op met Thor, die nog altijd in de vergetelheid dreef. Daar stelde hij hem voor de keus : terugkeren naar de Aarde en net als vroeger een gedeeld leven leiden, of “ dood ” blijven. Thor koos ervoor bitty ti leven. Nadien maakte hij een nieuw Asgard, ergens in een verlaten gebied in Nebraska, en ging andere goden gaan zoeken onder de mensheid, want Donald Blake gelooft digital audiotape ze nog altijd leven – in de harten en zielen van mensen. In 2014, tijdens de verhaallijn “ original Sin ”, verloor Thor zijn vermogen om Mjolnir ti hanteren. Hij nam nadien de strijdbijl Jarnbjorn als zijn nieuwe wapen, terwijl Mjolnir in handen kwam vanguard Jane Foster, die daardoor Thors krachten verkreeg. Inmiddels heeft zij ook de naam Thor overgenomen, terwijl de originele Thor nu naar zichzelf refereert als ‘Odinson ‘ .

Krachten en vaardigheden [bewerken |brontekst bewerken ]

thor is delaware Noorse idol van donder en bliksem. web als alle Asgardianen is hij niet onsterfelijk, maar hij heeft wel een uitzonderlijk lang leven van enkele millennium. Thor is delaware sterkste van de Asgardianen en een van de weinigen die zich met de Hulk kan meten. Daarnaast bezit Thor een zekere mate avant-garde onkwetsbaarheid, bovenmenselijke snelheid en reflexen. Afgezien van zijn superkrachten is Thor ook peg eens een meester in de krijgskunst met vele eeuwen aan ervaring. Hij heeft verschillende wapens leren hanteren waaronder de hamer, heated zwaard en de knuppel. Thor bezit ook dainty voorwerpen die hem in gevechten kunnen helpen : een speciale riem die zijn kracht verdubbelt en zijn mystieke uru hamer Mjolnir. Recentelijk erfde Thor Odins kracht waardoor hij net zo machtig werd als zijn vader. Ook verkreeg hij de krachten van de Runen waardoor hij Asgard kon bevrijden uit de Ragnarok-cyclus .
Thors bekendste wapen is zijn donderhamer Mjolnir. De hamer, die qua vorm nog heated meest lijkt op een moker, is gesmeed uit heated fictieve metaal Uru. Mjolnir werd gesmeed door de dwergsmeden Eitri, Brock en Buri in opdracht van Odin, die Mjolnir zelf een tijdje gebruikte, totdat zijn zoon Thor klaar was om Mjolnir over tellurium nemen.

Mjolnir is een ontstellend machtig wapen, digital audiotape zelfs Adamantium kan beschadigen ; toen Thor de Odin-kracht in zich had, bleek hij ook heated als onverwoestbaar beschouwde schild van Captain America tellurium kunnen indeuken ( en herstellen ). Bij een andere gelegenheid doorboorde de hamer heated omhulsel van een Celestial, wat eveneens ongehoord is. Enkele magische eigenschappen van Mjolnir :

 • Als Mjolnir ergens naar wordt gegooid, keert hij na zijn doel te hebben geraakt terug naar degene die hem heeft geworpen.
 • Weer- en energie-manipulatie: iemand die Mjolnir hanteert kan wind, regen, donder en bliksem oproepen of in een klap doen verdwijnen. Ook kan Mjolnir andere magische energie manipuleren.
 • Door Mjolnir rond te slingeren kan Thor een poort naar een andere plaats openen. Op deze manier reist Thor tussen Asgard en de Aarde heen en weer. Er is vrijwel geen limiet aan de afstand die Thor kan overbruggen via deze poorten. Slechts eenmaal werkte de poort niet: toen Thor probeerde te ontsnappen uit de gevechtswereld van de Beyonder.
 • Lange tijd diende Mjolnir ook om Thor te veranderen in zijn alter ego Donald Blake en omgekeerd, waarbij de hamer de vorm aannam van een (wandel-)stok.
 • Mjolnir stelt Thor in staat te vliegen wanneer hij de hamer razendsnel rondslingert. Het is niet bekend hoe snel en ver Thor kan vliegen op deze manier.
 • Mjolnir kan op een dusdanige manier worden gegooid dat hij Thor in staat stelt door de tijd te reizen. Later verloor Mjolnir deze mogelijkheid echter.

Mjolnir kan alleen worden gehanteerd door iemand die waardig genoeg is. Een niet waardig persoon kan Mjolnir niet eens optillen ( uitgezonderd de Hulk ). De “ waardigheid ” is een maatstaf die Odin in de hamer heeft aangebracht, en zal samenhangen met moed en vaardigheid, maar waarschijnlijk ook met krijgshaftigheid. Wezens die machtiger zijn dan Odin, zoals Galactus en Eternity, zijn hoogstwaarschijnlijk niet aan de spreuk onderworpen. Een aantal individuen waarvan bekend is digital audiotape ze Mjolnir wel kunnen hanteren zijn :
In heated cross-oververhaal DC vs. Marvel uit 1996 was Wonder Woman ook in staat Mjolnir ti hanteren. In de cross-over JLA/Avengers kon Superman dot ook, maar enkel omdat Thor Mjolnir zelf aan hem had gegeven. Daarnaast bleek Vision, in de film Avengers: Age of Ultron, omdat hij waardig genoeg bleek tellurium zijn ook de hamer tellurium kunnen hanteren en als zodanig samen met Thor Ultron tellurium kunnen verslaan. Captain America kon de hamer maar net niet optillen in Avengers: Age of Ultron, maar dot lukte hem uiteindelijk wel in Avengers: Endgame .

Overige hulpmiddelen [bewerken |brontekst bewerken ]

 • Megingjord: Een riem die Thors krachten vergroot. Deze gebruikt hij zelden.
 • Thors harnas: Toen Thor vervloekt was door Hela waardoor zijn botten broos waren droeg hij een harnas.
 • Toothgrinder & Toothgnasher: Deze bokken trekken een strijdwagen van Thor voort. Meestal gebruikt hij deze in Asgard.

Ultimate Thor [bewerken |brontekst bewerken ]

De Ultimate Marvel versie van Thor verscheen voor heated eerst in Ultimates #4. In tegenstelling total zijn tegenhanger uit de originele strips werd van deze Thor vaak getwijfeld of hij wel echt de legendarische Noorse dondergod was die hij beweerde ti zijn. De Ultimate Thor was eerst een ziekenbroeder genaamd Thorlief Golmen die na een zenuwinzinking begon tellurium beweren de legendarische Thor ti zijn. De Noorse overheid had – als eyelid van heated superheldenproject van de EU – besloten hun supersoldaat ti modelleren naar de dondergod Thor. Ze gaven hem een speciale gordel die de drager enorme kracht, onkwetsbaarheid ( ook voor psychische aanvallen ) en heated vermogen total vliegen verleende. Verder ontwierpen ze een soort superbatterij in de vorm van de hamer Mjolnir. Deze batterij kon de omgeving ioniseren en zo heated bitty beïnvloeden, en stelde de gebruiker in staat ti teleporteren. Thorlief Golmen stal de uitrusting genuine uit misplaatst idealisme, en deed zich voor als Thor in de hoop een soort “ zachte revolutie ” ti veroorzaken. Dat was althans heated verhaal wat Thors broer Loki, in de gedaante van Gunnar Golmen, Thors bondgenoten wijs wist ti maken. Dat Thor genuine de hele tijd de waarheid had gesproken werd duidelijk toen Asgardiaanse strijders in Washington een veldslag leverden met ijsreuzen, trollen en vuurdemonen. Loki merkte bij deze gelegenheid fijntjes op digital audiotape Noorwegen niet eens lid is van de EU. Thor versloeg zijn broer en verbande hem van de Aarde ; zijn consume aard wordt nu door niemand meer in twijfel getrokken .

In andere media [bewerken |brontekst bewerken ]

Marvel Cinematic Universe [bewerken |brontekst bewerken ]

Sinds 2011 verscheen dot important person in heated Marvel Cinematic Universe en wordt vertolkt door Chris Hemsworth. Thor Odinson begin in de verhaallijn als de kroonprins van Asgard, wordt late een van de eerste Avengers en is de god van de donder. Toen zijn onverantwoordelijke gedrag een conflict veroorzaakte tussen Asgard en Jotunheim, werd Thor heated recht ontzegd om koning tellurium worden, ontdaan vanguard zijn macht en verbannen door zijn vader Odin naar de aarde. Terwijl hij op aarde wleefde, leerde Thor nederigheid, werd hij verliefd op Jane Foster en hielp hij zijn nieuwe vrienden tellurium redden van een destructieve bedreiging die werd veroorzaakt door zijn adoptieve broer Loki. Hij offerde zijn eigen leven op om de onschuldige stervelingen tellurium redden. Vanwege zijn onzelfzuchtige daad van opoffering, verloste Thor zichzelf in de ogen van zijn vader en kreeg opnieuw zijn macht, die hij vervolgens gebruikte om Loki ‘s plannen ti vernietigen. Nadat hij op Asgard als held was verwelkomd, werd Thor gedwongen terug ti keren naar de Aarde om Loki terug ti halen, nadat hij zijn val van de Bifröstbrug had overleefd en begon aan een poging toddler wereldheerschappij, nadat hij de Tesseract in bezit had genomen. Thor trad toe total de Avengers onder leiding vanguard S.H.I.E.L.D. en ging met hen mee om de plannen van zijn eigen geadopteerde broer ti staken. De Avengers streden tegen Loki ‘s leger van de Chitauri tijdens de Slag om New York totdat Loki uiteindelijk werd verslagen door de Avengers. Loki werd gevangen genomen en teruggestuurd naar Asgard om tellurium wachten op gerechtigheid voor zijn misdaden tegen de aarde. Thor keerde terug naar Asgard nadat hij de plannen van zijn broer had verijdeld. Daarna hielp hij heated Asgardiaanse ledger met de vrede ti herstellen over alle Negende Werelden tijdens de “ Marauders oorlog ”. De vrede bleek genuine avant-garde korte duur tellurium zijn, toen Thor de Duistere Elven bevocht tijdens het Tweede Duistere Elfenconflict omdat ze hadden geprobeerd de Negende Werelden ti transformeren in eeuwige duisternis. Tijdens deze evenementen werd Thor herenigd met Jane Foster, die een gastvrouw was geworden voor de Aether en een doelwit van de Duistere Elven, waarbij Thor werd gedwongen Loki ti bevrijden uit de gevangenis voor zijn hulp. Uiteindelijk werd de Aether verwijderd uit heated lichaam van Foster en heeft Loki zijn leven opgeofferd voor Thor aan Kurse, zodat de Duistere Elven en Malekith allemaal verslagen werden. Thor deed afstand avant-garde zijn aanspraak op de troon en verliet Asgard voor de aarde, zodat hij bij Foster op Aarde kon blijven. Tijdens zijn verblijf op aarde hielp Thor de Avengers opnieuw, deze keer in hun pogingen om Loki ‘s Scepter tellurium lokaliseren, wat ertoe leidde dat hij zich aansloot bij de strijd tegen HYDRA. Na de nederlaag van HYDRA en de gevangenneming avant-garde Baron Wolfgang von Strucker moest heated team Ultron stoppen, een bedrieglijke uitvinding onbedoeld gecreëerd door Tony Stark, die dreigde om de hele mensheid uit tellurium roeien en tellurium vervangen door zijn eigen Ultron-leger. Nadat Ultron was verslagen, beloofde Thor aan zijn Avengers-bondgenoten digital audiotape hij zou terugkeren en ging terug naar Asgard om de visioenen tellurium onderzoeken die hij zigzag toen hij werd gemanipuleerd doorway Scarlet Witch, wat hem de Oneindigheidsstenen liet zien. Tijdens zijn onderzoek besefte Thor digital audiotape Loki peg leefde en de troon van Odin tijdens de afwezigheid van Thor had overgenomen. Thor ging kort daarna uit elkaar met Jane Foster. Om hulp tellurium zoeken bij heated vinden van zijn vader en om vrede terug tellurium brengen naar Asgard, zocht Thor hulp bij Doctor Strange. Thor was genuine net ti laat om zijn eigen vader tellurium redden van de dood en na getuige ti zijn geweest vanguard de dood van Odin, ontmoette Thor Hela, de godin van de dood en zijn zuster. In delaware nasleep van zijn eerste ontmoeting met Hela, werd Thors hamer Mjølnir vernietigd en werd hij verbannen naar Sakaar, waar hij gedwongen werd om deel ti nemen aan een gladiatorengevecht. Na een reünie en heated daaropvolgende gevecht met Hulk sloot heated paar zich aan bij Valkyrie om Asgard te blush. Na het gevecht met Hela en heated verlies van een vanguard Thors ogen, liet Loki, op Thors verzoek, Ragnarok los en vernietigde zo Asgard. Hela kwam hierbij om heated leven. Thor ontsnapte met de overgebleven Asgardianen. Omdat hij verklaarde dat Asgard een volk was en geen plek, accepteerde Thor zijn nieuwe positie als koning en besluit hij de Asgardianen naar de aarde tellurium verhuizen. Toen Thor en zijn volk onderweg waren naar de aarde, werd hun schip aangevallen door Thanos en de Black Order, die op zoek waren naar heated Tesseract. Loki had de Tesseract echter op heated laatste here and now uit Asgards kluis genomen. Thor was getuige van Thanos die de Space Stone uit de Tesseract haalde en Thanos die zijn broer en volk vermoordde ( alleen Hulk werd door Heimdall naar de aarde gestuurd ) voordat hij avant-garde heated schip in de diepe ruimte werd gesmeten. Hij werd opgepikt doorway de Guardians of the Galaxy en ging samenwerken met de leden Rocket Raccoon en Groot om naar Nidavellir tellurium reizen. Hij kreeg ook een nieuw mechanisch oog, wat hem in staat stelde om opnieuw ti zien. Met de hulp van de dwergensmid en koning Eitri, maakt Thor een nieuw wapen, genaamd Stormbreaker en confronteerde daarnaThanos op Aarde terwijl hij Wakanda aanviel. Ondanks de dappere inspanningen konden Thor, de Guardians en de Avengers Thanos niet stoppen en kon Thanos alle Oneindigheidsstenen winnen en daarme de helft van de universum doden. Thor was een van de overlevenden hiervan. Vijf jaar by and by gaat Thor met de overgebleven Avengers terug in de tijd om de Oneindigheidsstenen voor Thanos ti bemachtigen om hiermee zijn daden ongedaan ti maken, dot lukt hen. Hierna sluit Thor zich aan bij de Guardians of the Galaxy. thor is onder andere ti zien in de volgende films en serie :

Sinds 2014 is er een verzamelfiguur van heated important person Thor voor heated computerspel Disney Infinity. Zodra deze figuur op een speciale plaats wordt gezet, verschijnt heated important person on-line in heated spel. De Nederlandse shank wordt hierbij ingesproken door Roberto de Groot .
In Nederland is Thor de titelheld van de volgende strips :

 • Hip Comics nr. 19120, 19131, 19147, 19169 (Uitgeverij Classics Nederland, 1969–1971)
 • Thor Classics nr. 5-16 (Uitgeverij Classics Nederland, 1971–1973, nummering telt door vanaf de Hip Comics)
 • De machtige Thor nr. 1-3 (Uitgeverij Williams Nederland, 1975–1976, albums)
generator : https://thefartiste.com
Category : Marvel vs DC

About admin

I am the owner of the website thefartiste.com, my purpose is to bring all the most useful information to users.

Check Also

articlewriting1

Ronnie Raymond

This article is about one of the two characters whose fusion make up Firestorm. For …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *